FA

نظارت

با توجه به اهمیت مبحث نظارت، این شرکت علاوه بر مشاوره و طراحی، در زمینه نظارت عالیه، امکان کنترل کامل مسائل اجرائی در تمام طول مدت اجرا تا زمان راه اندازی سیستم دارا می باشد. 

ادامه مطلب

نظارت عالیه مطابق با چک لیست های تهیه شده توسط شرکت و بازدید از پروژه در فازهای مختلف تصب و اجرا، جهت اجرای صحیح و اصولی پروژه صورت می گیرد.


چک لیست های نظارت

نظارت بر اجرای زیرساخت (نصب شاسی فریم و کلاف دریچه بازدید)
نظارت بر اجرای لوله کشی مسی
نظارت بر اجرای کانال کشی
نظارت بر نصب کندانسور و هواساز

  • 1447